Svenska | English
 
 

Välkommen till Peter Nordquist Advokatbyrå AB. Med många års erfarenhet inom skatteområdet.

 

Peter Nordquist

Verksamheten leds av advokaten Peter Nordquist. Han har i många år arbetat som skatterådgivare till svenskt näringsliv, i första hand svenska storföretag, samt utländskt näringsliv med relationer till Sverige. En stor del av arbetet har varit inriktat mot att såsom ombud biträda svenska storföretag i uppkomna skattetvister.

Arbetet har han tidigare utfört i egenskap av delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Sveriges största och ledande advokatbyrå, vars nuvarande skatteavdelning han 1986 fick ansvaret för att bygga upp och vidareutveckla. Mannheimer Swartlings skatteverksamhet har i många år varit den högst ansedda bland de svenska advokatbyråerna och Peter Nordquist har själv, mer än någon annan, under lång tid tillhört de högst rankade skatterådgivarna i Sverige.